Nadjeno Tehničke stvari Beograd-Barajevo

kamera denver

kamera nađena na Tari, Kaluđerske bare