Izgubljeno Dokumenti Beograd-Čukarica

Izgubljena lična karta i kartica od banke – Sandra Dojčinović

Izgubljena lična karta i kartica kimercijalne banke na ime Sandra Dojčinović.Kartice su se nalazile u maloj plavoj torbici koja na sebi ima naziv Contasol.