Nadjeno Tehničke stvari Beograd-Palilula

Pronađen ručni sat u Višnjici

Pronađen sat u Višnjici kod maksija pre možda oko godinu dana.