Nadjeno Ostalo Beograd-Stari Grad

Nadjeni Ključevi

Nadjen svez kljuceva na parkingu u Pariskoj ulicu u Beogradu na kraju kneza. Ukupno 5 kljuceva, 3 mala i 2 velika.