Nadjeno Dokumenti Beograd-Zvezdara

Novčanik sa Busplus karticom – Verica Šošić

Novčanik sa Busplus karticom i nešto novca pronađen na ulici i predat u MUP u Milana Rakića.