Izgubljeno Tehničke stvari Novi Sad

molerski alat

6 nov zaboravljena kanta sa alatom N Sad ul B Nušica4./špakle gleterice ....sitan alat....../info Zoran o604791949