Izgubljeno Tehničke stvari Beograd-Stari Grad

Izgubljen kljuc

Izgubljen kluč dva su sa privezskom crvenim na kome piše ždrepćeva krv u okolini terazija.