Izgubljeno Ostalo Beograd-Novi Beograd

Kljucevi od stana

12/8/2021 izgubljena 2 kljuca, ista sa crnom plastikom, i jedan tag crne boje, na njima je bio i ohm;aum znak (indijski).Lokacija park preko puta cirinog drvceta , blok 9a, https://goo.gl/maps/x7gEFMgiQCim8sv460631899800