Izgubljeno Dokumenti Aranđelovac

Saobraćajna i vozačka dozvola

Oko Božića u Aranđelovcu izgubljena dokumenta: saobraćajna i vozačka dozvola na ime Zorica Maksimović. Pronalazaču sledi nagrada. Telefon: 064 2777-664