Izgubljeno Automobili Novi Sad

Registarska tablica

Izgubljenja regitarska tablica ZR 021-UR u Novom Sadu u Pašićevoj ulici (Trg Marije Trandafil) kod restorana Madera.