Izgubljeno Automobili Novi Sad

3 daljinska i 3 kljuca

Negde na putu sam izgubio 3 daljinska: za Reno Megana kartica, za garažu i daljinski za kapiju na istom privesku su bila i tri kljuca.Nalazacu sledi nagrada