Izgubljeno Automobili Beograd-Novi Beograd

Izgubljeni ključevi za auto

Izgubljeni ključevi za Ford na parkingu u blizini, ili iza, balona za Fudbal pored Bežanisjkog groblja. Javiti na 064/123-1293 Andrej Milić